Aanmelden 30 juni

Op dinsdag 30 juni aanstaande vindt de eerste digitale refereermiddag van het netwerk Dimence Bipolair plaats via Teams. Het thema deze middag is ‘bipolaire stoornissen bij ouderen’.  We nodigen jullie van harte uit hierbij aanwezig te zijn!

Marijn Warmink, verpleegkundig specialist en teamleider zorg divisie ouderen, zal deze middag voorzitten. Na de opening zal hij samen met Mayke IJland een inleiding geven over ouderenpsychiatrie en bipolaire stoornissen en zullen zij gezamenlijk een casus presenteren. Selma Schotsman, werkzaam bij ambulant team Ouderen Almelo zal de aanwezigen vertellen over de online behandeling die geboden wordt aan hun patiënten en hoe deze digitale zorg van invloed is geweest op de behandeling in deze corona-tijd. Saskia Troost zal een presentatie geven over het zorgprogramma ouderenpsychiatrie van stichting Dimence dat op dit moment volop in ontwikkeling is. Wie valt er in de scope van dit zorgprogramma passend bij de derde en vierde levensfase?

Klik hier voor het programma.

Voor deze refereerbijeenkomst is accreditatie aangevraagd bij de NVvP en VSR. We hopen op je komst!

Met vriendelijke groet,

Marijn Warmink en Tanja Dijk
netwerk Dimence Bipolair