Aanmelden 22 juni 2017

Op 22 juni aanstaande zal de refereermiddag van SCBS Bipolaire Stoornissen grotendeels in het teken staan van de nieuwe zorgstandaard bipolaire stoornissen. Het doel van deze zorgstandaard, die naar verwachting op korte termijn zal verschijnen, is om, voortbouwend op de ontwikkelde richtlijn (2015), de kwaliteit en de doelmatigheid te verbeteren van de zorg in Nederland voor mensen met bipolaire stoornissen. Meer informatie over de zorgstandaard bipolaire stoornissen is te vinden op de site van het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ.

Tijdens de refereermiddag zal door professionals en ambassadeurs van de zorgstandaard uitleg worden gegeven over het waarom van de zorgstandaard, het verschil tussen de zorgstandaard en de richtlijn, maar vooral ook over hoe gaat de zorgstandaard gebruikt worden. 

Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP en VSR.

Programma refereermiddag 'de zorgstandaard bipolaire stoornissen' 22 juni 2017.