Aanmelden 21 juni 2016

Op dinsdag 21 juni aanstaande organiseert het SCBS Bipolaire Stoornissen een refereermiddag met als titel 'de bipolaire stoornis; stagering en comorbiditeit'.

Wij zijn er trots op dat Marc Lochmann van Bennekom, psychiater bij Pro Persona in Nijmegen, deze refereermiddag aanwezig zal zijn. Hij zal spreken over 'Stagering en profilering van bipolaire stoornissen: implicaties voor de klinische praktijk.'
 
Marc Lochmann van Bennekom is psychiater en hoofd zorgprogramma bipolaire stoornissen bij Pro Persona en werkzaam binnen het team bipolaire stoornissen van Pro Persona Nijmegen. Hij is voorzitter van de werkgroep vroege herkenning bipolaire stoornissen van het kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS). Zijn wetenschappelijke belangstelling uit naar de tijdige herkenning van bipolaire stoornissen, preventie van zinloze polyfarmacie en de ontwikkeling van innovatieve behandelingen voor bipolaire depressies. Hij doet promotieonderzoek naar de (on)zin van antipsychotische polyfarmacie bij mensen met een psychotische stoornis.
 
Anja Stevens, voorzitter van deze refereermiddag, zal een presentatie geven over comorbiditeit bij bipolaire stoornissen. Melissa Chrispijn, aios bij SCBS Bipolaire Stoornissen zal spreken over 'bipolaire stoornis en somatiek'.
Verder verlenen Peter Goossens en Thea Daggenvoorde hun bijdrage aan het programma door een tweetal artikelen te refereren.