Aanmelden 17 september

Op donderdag 17 september organiseert het netwerk Dimence Bipolair een refereermiddag in Deventer waar het thema ‘bipolaire stoornissen en trauma’ centraal staat. We hebben opnieuw een afwisselend programma weten samen te stellen en we nodigen je graag uit deze refereermiddag bij te wonen!

Twee onderzoekers komen vertellen over hun onderzoek; Marco Boks, psychiater en hoofdonderzoeker bij de Universiteit Utrecht, zal het belang en de achtergrond van de SAM-studie presenteren. In de SAMstudie wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe therapie voor depressie na jeugdtrauma bij bipolaire stoornissen. Ook zal Noortje van Vliet een bijdrage leveren aan het programma. Zij zal de aanwezigen vertellen over haar TOPRON onderzoek. TOPRON is een wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij volwassenen, ten gevolge van herhaald seksueel misbruik en/of mishandeling voor het achttiende levensjaar.
Door Bart Geerling zal er een casus behandeld worden met betrekking tot de meerwaarde van een traumabehandeling bij een bipolaire stoornis en er is een artikelreferaat dat ditmaal verzorgd wordt door Marjanne Lamberts. Het te refereren artikel behandelt de rol van trauma in de kindertijd bij bipolaire stoornissen. Sanne Hendriks, psychiater bij het SCBS, zal een presentatie geven over de medicamenteuze behandeling bij bipolaire stoornissen en trauma.

Je bent van harte welkom om deze refereermiddag bij te wonen. De refereermiddag vindt plaats op donderdag 17 september aanstaande van 14.00-17.00 uur in de Steerne in Deventer.
Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVvP en VSR.
Medewerkers van Dimence kunnen kosteloos deelnemen aan de refereermiddag. Voor externe belangstellenden zijn de deelnamekosten € 25,-.

We hopen op je komst!

Hanneke Verboom en Tanja Dijk
netwerk Dimence Bipolair