Informatie

Het netwerk Dimence Bipolair van Dimence organiseert ieder kwartaal een kenniskringbijeenkomst/refereermiddag waarin telkens wisselende thema's rondom de bipolaire stoornis aan de orde komen.

Zo worden er onderzoeksresultaten gepresenteerd en de implicaties die deze (kunnen) hebben voor de praktijk. Ook is er aandacht voor onderzoeken en innovaties die opgezet gaan worden. Nieuw verworven kennis wordt gedeeld door een terugkoppeling te geven van de bijeenkomsten van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) en worden belangwekkende presentaties van (inter)nationale symposia en congressen belicht. De deelnemers worden verder elke bijeenkomst uitgenodigd casuïstiek in te brengen.

Een van de kerntaken van het netwerk is het bevorderen van deskundigheid. In de afgelopen jaren heeft het netwerk verschillende vormen om kennis uit te wisselen opgezet. De refereermiddagen die al een aantal jaren worden georganiseerd door het SCBS en nu door het netwerk Dimence Bipolair zijn een succesvolle én goed gewaardeerde manier om kennis te delen en te bevorderen over de bipolaire stoornis. Iedere medewerker van Dimence die werkt met patiënten met een bipolaire stoornis, of daar interesse voor heeft, is van harte welkom om een refereermiddag te bezoeken. Het netwerk organiseert vier keer per jaar een middag waarin wisselende thema's aan de orde komen.

De refereermiddagen bipolaire stoornissen zijn gratis toegankelijk voor alle werknemers van Dimence en hebben als doel het vergaren en verspreiden van kennis over de bipolaire stoornis. Ook voor externe professionals zijn de kenniskringbijeenkomsten te bezoeken. Kosten voor deelname zijn EUR 25,- en voor de bijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd bij de NVvP en de VSR. Aanmelden kan via deze site.